HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skärning med kniv
Rengöring av fogsidor
Andra metoder
Kvalitetskrav på rengöringen
Dammuppsamling m m
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Kvalitetskrav på rengöringen
Det normala kravet är att fogkanterna ska vara rena från synlig fogmassa.

Om noggrann rengöring är svår att göra eller fogen sitter vid ett ömtåligt material, bör sanerings-nivån diskuteras och avtalas med beställaren – t ex vid naturstensplattor.
Läs mer under rubriken
Provsanering.Noga rengjort inför omfogning. Obs att sprickor och andra skador vid
fogkanterna som finns innan saneringsarbetet påbörjas, bör dokumente-
ras för att undvika tvister. Skador som uppstår under arbetet noteras och
meddelas beställaren.
Foto: Gunilla Rex
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum