HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skärning med kniv
Rengöring av fogsidor
Andra metoder
Kvalitetskrav på rengöringen
Dammuppsamling m m
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Andra metoder för fogsanering

Sågning på en sida i taget
Sågning med kapskiva är en metod som har börjat användas allt mer av en del entreprenörer. Då bearbetas en sida av fogen i taget, så att fogmassa och fogkant tas bort samtidigt i ett moment. Om det görs på ett noggrant sätt så kan fogsidan bli så ren att det inte behövs ytterligare bearbetning.

Vid ”grunda” fogar kan 120 mm kapskiva användas. Klinga med ca 180 mm krävs ofta för att nå in bakom bottningsmaterialet.

Spårsågning
Spårsågning (också kallad spårfräsning) är en metod som kan vara lämplig vid arbete i lättbetong eller i betong på horisontella ytor. Spårsågning innebär att den befintliga fogmassan och angränsande materialskikt på båda sidor tas bort i samma arbetsmoment.

Spårsågen har dubbla klingor vars inbördes avstånd kan ställas in. Man bearbetar fogen i ett snitt som ligger två millimeter eller mer från fogen. Om materialet i fogkanten tas bort med denna metod så behövs sedan ingen slipning.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum