HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Skydd för boende m fl
Skydd för miljön
Vid invändig sanering
Städning
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Skyddsåtgärder

Vid en sanering krävs skyddsåtgärder för boende och lokalanvändare, den yttre miljön och människor i omgivningen samt för arbetarna själva.

Kontrollpunkter

Förslag till kontrollpunkter finns i avsnittet Arbetsrutiner och kvalitetssäkring.

Läs här om
Läs även Branschrekommendation för åtgärder vid sanering
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum