HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Krav på sanerare
Förfrågningsunderlag
Prövning av anbud
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Upphandling

Det är vid upphandlingen av saneringsarbetet som beställaren har möjlighet att ställa krav på att arbetet utförs med bästa teknik och med minimal miljöpåverkan. (Beställare kan vara fastighetsägaren eller t ex en bygg- eller rivningsentreprenör).

Här beskrivs vad en beställare bör tänka på vid upphandling av fogsanering. Motsvarande  gäller vid upphandling av sanering av golvmassor med PCB.   

Som hjälpmedel finns förslag till texter i Administrativa Föreskrifter – AF-texter.

Texterna avser både utvändig och invändig sanering av fogmassor med PCB och bör i lämpliga delar kunna användas även för sanering av golvmassor med PCB. Texterna måste anpassas till det aktuella projektet genom lämpliga strykningar och kompletteringar. Det kan vara bra att anlita samma person som gjort inventeringen för att hjälpa till med upphandlingen av saneringsentreprenaden.

Läs under rubrikerna:

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum