HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Hjälpmedel
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Hjälpmedel

Miljökonsultgruppen presenterar hjälpmedel för inventering, sanering och rivning

Krav på saneringen och kontroll av genomförandet
Sanerare ska arbeta med en bra metod och bör ha utbildning i PCB-sanering
.
Fastighetsägare rekommenderas att anlita entreprenörer som deltagit i utbildning för sanering enligt SFRs (Svenska Fogbranschens Riksförbund) anvisningar i ”Handledning för fogentreprenörer. Sanera PCB-haltiga fogar”. Denna kan beställas från SFRs kansli, Svenska Fogbranschens Riksförbund, Johan Olofsson, tel 070-308 99 46. Se också information på förbundets webbplats www.sfr.nu. Miljökonsultgruppen rekommenderar att alla som ska delta i saneringsarbetet har utbildning i sanering enligt anvisningarna i denna handledning. 

Sådan utbildning genomförs av SFR eller Riv- och saneringsentreprenörerna. Det finns andra kursanordnare som utbildar enligt denna metod. Se sidan Utbildning - PCB-sanering.


Som tillägg till SFRs handledning finns 
”Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor” utgiven av Riv- och Saneringsentreprenörerna 2006. Branschrekommendationen kan laddas ner här.
På samma sida finns för nedladdning den rapport som ligger som bakgrund till branschrekommendationen.


Se även sidan Krav på sanerare.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum