HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Kontroll före start
Daglig egenkontroll
Provtagning och mätningar
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Arbetsrutiner och kvalitetssäkring

Entreprenören ska upprätta en kvalitetsplan för entreprenaden, en plan för hur miljöskyddet ordnas (miljöplan) samt en arbetsmiljöplan. Dessa kan vara samordnade till en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (så kallad KMAplan).

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Entreprenörens kvalitetssäkring ska säkerställa:
 • En så fullständig sanering som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt

 • Minimerad spridning av PCB

 • Arbetarskydd minst enligt Arbetsmiljöverkets regler

 • Omhändertagande av avfall enligt gällande regler
En god styrning av kvalitets- och miljöarbetet förutsätter att entreprenadföretaget har ett kvalitetssystem och ett miljöledningssystem.

Miljö- och kvalitetsplan
I en miljö- och kvalitetsplan eller KMA-plan bör följande redovisas för skydd  av människor i omgivningen och yttre miljö:
 • Åtgärder för att skydda omgivande mark

 • Åtgärder för att minimera spridningen av damm och gas

 • Utformning av arbetsställningar för att minimera spridning av avfall

 • Hantering och förvaring av avfall

 • Plan för att transportera avfall

 • Åtgärder för att spärra av arbetsområdet

 • Städrutiner

 • Information till hyresgäster och lokalanvändare
Läs även om

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum