HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Skydd för boende m fl
Skydd för miljön
Vid invändig sanering
Städning
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Städning och slutrengöring

•  Arbetsplattformen ska rengöras och dammsugas vid arbetsdagens slut, innan den flyttas samt vid
   arbetsuppehåll, till exempel matraster.

•  Arbetskläder ska dammsugas vid arbetsuppehåll och vid dagens slut.

•  Maskiner och utrustning ska dammsugas dagligen.


•  Området runt marktäckningen upp till ett avstånd från arbetsställningen som är lika stort som
   byggnadens höjd ska inspekteras och eventuella fogmasserester plockas bort dagligen.

•  Vid sanering inomhus ska alla ytor i ett rum dammsugas när saneringen av rummet är avslutad.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum