HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Krav på sanerare
Förfrågningsunderlag
Prövning av anbud
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Prövning av anbud

I förfrågningsunderlaget bör beställaren beskriva hur utvärderingen av anbuden ska göras.

Bedöm bland annat anbudsgivarens miljö- och kvalitetsarbete. Lägg stor vikt vid om anbudsgivaren har kunskap och erfarenhet av tidigare saneringsarbete och har genomgått utbildning i fogsanering som beskrivs under rubriken Krav på sanerare.

Följande kan lämpligen ingå i utvärderingen

  • Styrning av miljö- och kvalitetsarbetet inklusive arbetsmetod
  • Kunskap och erfarenhet (referensobjekt)
  • Pris

 


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum