HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 NV-rapport Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr Demontering ...
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
2019 NV-rapport Inventering och sanering ... på svenska o engelska
Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001

Under åren 2000 - 2002 genomfördes projekt och seminarier om PCB av Kunskapsslussen inom det Lokala Investeringsprogrammet (LIP) i Stockholm i samarbete med Byggsektorns Kretsloppsråd och andra aktörer. Gunilla Rex har sammanställt dokumentationen.

Observera att dokumentationen redovisar de erfarenheter man hunnit få vid denna tid men som ännu kan vara av visst intresse. Kunskap och erfarenhet samt teknik och metoder för inventering och sanering har sedan dess vidareutvecklats.

Seminarium om inventering, provtagning och analys av fogmassor med PCB (mars 2000)
Dokumentation från seminariet (pdf 251 Kb)

Seminarium om erfarenheter från sanering av fogmassor med PCB (maj 2000)
Dokumentation från seminariet (pdf 251 Kb)

Seminarium om isolerrutor med PCB (december 2000)
Dokumentation från seminariet (pdf 657 Kb)

Projekt PCB-inventering med hund (2000 - 2001)
Rapport från projektet (pdf 823 Kb)Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum