HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Brev till hyresgäster

Miljökonsultgruppen har tagit fram ett exempel på ett brev som man kan använda för att skicka ut till hyresgästerna inför en sanering. Syftet med brevet är att översiktligt informera om att en sanering kommer att ske och vem man kan vända sig till för att få mera information samt att bjuda in till en informationsträff.

Brev till hyresgäster
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum