HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
A. Inventeringsprotokoll
B. Sammanställn inv
Åtgärdsplan
Anmälan sanering
C. Saneringsdok
D. Sammanställn sanering
Beställning annonsplats
Litteratur
Användningen av blanketterna presenteras här

Rubrikerna nedan är länkar till respektive sida där du kan ladda ner blanketterna.

Anmälan av sanering
Sanering ska anmälas till kommunens miljökontor senast tre veckor innan saneringarbetena påbörjas enligt förordningen (2007:19) om PCB m m.

A1-4. Inventeringsprotokoll
Som hjälpmedel för själva inventeringsarbetet finns här protokoll för inventering av
A1. Fogmassor
A2. Isolerrutor
A3. Kondensatorer
A4. Golvmassor

B. Rapportering av inventering
Ny lagstiftning gäller från den 1 mars 2007. Krav ställs nu på inventering och redovisning av resultatet och hur inventeringen genomförts. När inventeringen är klar ska därför resultatet för varje inventerad byggnad, uppförd eller renoverad under perioden 1956 - 1973, meddelas till den lokala tillsynsmyndigheten (i praktiken kommunens miljökontor). (OBS! Vid inventering av kondensatorer och isolerrutor, kontrollera produkter monterade även efter 1973, se närmare i avsnittet Inventering.)

Rapportera inventeringsresultatet till kommunen även om du inte har funnit PCB! Rapportering på blanketterna ger kommunernas miljökontor systematiserad information om hur långt inventeringsarbetet har kommit och vilka mängder PCB man har funnit i byggnader inom kommunen. Detta blir en hjälp i deras rådgivnings- och tillsynsarbete.

Som hjälpmedel för inrapporteringen till kommunen finns
Blankett B. Sammanställningsblankett - inventerad PCB för inrapportering till kommunens miljökontor. En blankett per byggnad.

Blanketten ska fyllas i så att miljökontoret förstår att inventeringen är genomförd på ett korrekt sätt, att prover har tagits och analyserats på laboratorium, så att provsvar m m kan redovisas om miljökontoret begär det.

Åtgärdsplan
Denna blankett kan användas när du har funnit PCB i en byggnad och ska skicka en åtgärdsplan till kommunens miljökontor.

C. Saneringsdokumentation
Som hjälpmedel för att dokumentera saneringen finns en
Blankett C. Saneringsdokumentation för
C1. Fomassor
C2. Isolerrutor
C3. Kondensatorer
C4. Golvmassor

D. Rapportering efter genomförd sanering

För detta använder du
Blankett D. Slutrapport - Sanerad PCB - för rapportering till kommunens miljökontor.

Rapportera efter genomförd sanering!

Fastighetsägarnas rapportering ger kommunen möjlighet att se att kraven i förordning (2007:17) om PCB m m är uppfyllda.
 
Beställning av annonsplats på sanerapcb.nu
Se i menyn till vänster var du hittar blanketten.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum