HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Hjälpmedel
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering av PCB ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
Inventera och sanera PCB! Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm 2006

Miljöförvaltningen i Stockholm har tagit fram en broschyr om PCB i byggprodukter 2006, riktad till fastighetsägare. Broschyren kom ut innan "förordningen (2007:19) om PCB m m" började gälla (1 mars 2007).

Hämta broschyren här!
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum