HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Frågor
Fråga oss
Klorparaffiner
Vad är klorparaffiner
Arbete som berör klorparaffiner
Klassificering och avfallshantering
Mer information
Mer information

Läs om Stockholmskonventionen (POPs-konventionen) på Naturvårdsverkets webbplats. Läs också Sveriges plan för implementering av Stockholmskonventionen, uppdaterad 2020. Planen är på engelska men har svensk sammanfattning på sid 7 - 10 om CCCP. Swedish National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Ladda ner dokumentet från denna sida.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum