HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Golvmassor med PCB

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria golv som använts främst i kommersiella lokaler, speciellt för halkfria golv inom storkök och industri.

Halten i golvbeläggningen som lades ut var ca 12 % PCB (Öberg 1994). Materialet har använts som ett hållbart slitskikt på betong. I golvets ytskikt kan man se de kvartskorn som ger halkskydd.

Materialet förekom under perioden 1956 - 1973. De flesta av dessa golv lades in från mitten av 60-talet.Bilden visar en bit av ett borttaget skikt golvmassa med PCB.
Foto: Gunilla Rex

Produktnamnet på golvmassorna var Acrydur. (Produktnamnet finns kvar i dag men naturligtvis utan PCB i produkten.)

Var finns golvmassor med PCB?
PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria halkfria golv. Sådana har främst använts i kommersiella lokaler, speciellt inom storkök och industri. För att veta var man ska söka golvmassor med PCB behöver man känna till hur lokalerna har använts under perioden 1956 - 1973. Fastighetsägaren bör undersöka om det finns bevarad teknisk dokumentation samt fråga eventuella ”vittnen” beträffande vilken golvläggningsteknik som använts i de typer av lokaler som nämnts ovan.

Om man misstänker att golvmassa kan finnas under annan golvbeläggning kräver PCB-förordningen att prover ska tas även på den underliggande golvmassan. Det är sannolikt att t ex ett PVC-golv som lagts ovanpå ett gammalt Acrydurgolv ackumulerar PCB.
Om Acrydurgolvet tagits bort och en ny golvbeläggning lagts ovanpå finns det risk för att PCB som fanns kvar i underlaget kan ha vandrat in i det nya golvmaterialet.

Hur identifieras golvmassor med PCB?
Det krävs kemisk analys för att fastställa om en golvmassa innehåller PCB.

Provtagning
Prover ska tas på golvmassor i byggnader som är byggda 1956–1973 samt i äldre byggnader där golvmassa har applicerats under denna period.
Golvmassor som kan finnas kvar under en ny beläggning ska enligt förordningen om PCB också provtas.
Om det finns golv där man vet eller misstänker att golvmaterialet i de aktuella typerna av lokaler är utbytt bör man ta något stickprov från dessa.

Analys
Kontrollera att det laboratorium du tänker anlita har dokumenterad erfarenhet av att analysera PCB i golvmassor. Några laboratorier som erbjuder sig att utföra PCB-analys finns under rubriken
Sök företag”.

Om du har provbitar kvar och de visar sig innehålla PCB ska de hanteras som farligt avfall.

Beräkning av PCB-mängd
En formel för hur du kan beräkna PCB-mängden finns i inventeringsblanketten (blankett A1–A4). Den uppgift som behövs för beräkningen är arean av golvmassa i varje utrymme där du har hittat sådan i byggnaden.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum