HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Isolerrutor

PCB kan finnas i svenska isolerrutor från perioden 1956-1973 och importerade till och med 1980.
I PCB-förordningen finns krav på att isolerrutor som misstänks innehålla PCB ska märkas upp. Enligt Naturvårdsverket ska detta tolkas som att de ska inventeras.

En isolerruta består av två glas med en distansprofil och oftast en försegling av fogmassa. Dessa organiskt förseglade (”limmade”) isolerrutor kan innehålla PCB. Förseglingsmassa för isolerrutor importerades färdigblandad och innehöll cirka 23 viktprocent PCB.

Samtliga isolerrutor från 1956–1980 ska inventeras och dokumenteras för att de senare ska kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte eller vid rivning av byggnader. Hela isolerrutor med PCB bedöms inte innebära någon risk för hälsa och miljö och kan därför sitta kvar.

Observera att isolerrutor som är lödda inte är förseglade med PCB-haltig elastisk fogmassa men kan vara monterade med ett kitt som innehåller asbest! Kitt med asbest måste saneras bort innan en isolerruta skickas som avfall till en mottagningsanläggning.

Lödda isolerrutor har monterats i sin båge eller karm med fönsterkitt som standardmetod fram till mitten/slutet av 60-talet. I slutet av 60-talet övergick man till det billigare sättet att försegla glasen, nämligen med organisk gummiförsegling (polysulfid), som ju kan innehålla PCB, som vi beskrivit ovan.

Var finns isolerrutor med PCB?
PCB kan finnas i svensktillverkade isolerrutor från 1956–1973 samt i importerade rutor till och med 1980. Isolerrutorna användes framför allt i offentliga byggnader, kontorshus med mera, men inte i bostadshus i någon större omfattning.

Hur identifieras isolerrutor med PCB?

En isolerruta måste åldersbestämmas för att man ska veta om den är förseglad med en massa som innehåller PCB. Mellan de två isolerglasen finns en distansprofil som ofta har en märkning med årtal och månad (och tillverkare). Denna kan användas för att avgöra om förseglingsmassan kan innehålla PCB eller om den kan friklassas.

Isolerrutor som tillverkats i Sverige efter årsskiftet 1973/1974 är PCB-fria. Norska isolerrutor med PCB kan finnas till och med 1975. Om märkning saknas, eller om den är otydlig och det inte går att avgöra när isolerrutan har byggts in i huset, ska man anta att den innehåller PCB-haltig förseglingsmassa. Svensk Planglasförening har en lista över isolerrutor med respektive utan PCB.Inventering steg för steg

  1. Ta reda på var i byggnaden det kan finnas isolerrutor.
  2. Bedöm om rutorna kan ha PCB utifrån deras märkning.
  3. Dokumentera noga i ett inventeringsprotokoll dels var fönster med möjlig PCB finns, dels vilka fönster som kan friklassas.
  4. Märk isolerrutorna med en etikett som anger att de misstänks innehålla PCB.

Märkning av isolerrutor
Enligt PCB-förordningen råder märkningsplikt för isolerrutor som innehåller eller misstänks innehålla PCB.
Läs om märkning under rubriken Etiketter.

Läs mer
Broschyren "Demontering och hantering av isolerrutor med PCB" har tagits fram av Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening (2001 med senare uppdateringar). Länk till broschyren finns nedan
. Den kan även beställas från Glasbranschföreningen (www.gbf.se) eller från Svensk Planglasförening (www.svenskplanglas.se).

Demontering och hantering av isolerrutor med PCB, hämtar du här.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum