HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
A. Inventeringsprotokoll
B. Sammanställn inv
Åtgärdsplan
Anmälan sanering
C. Saneringsdok
D. Sammanställn sanering
Beställning annonsplats
Litteratur
A. Inventeringsprotokoll

Detta är blanketten för fastighetsägarens egen dokumentation av inventerad PCB.

Innehåller inventeringsprotokoll för:
A1  Fogmassor
A2  Isolerrutor
A3  Kondensatorer
A4  Golvmassor

Inventeringsblanketter finns här

Olåst formulär:  Blankett_A1_4_Inv_PCB_140115.doc (383 kB)
Låst formulär:   Blankett_A1_4_Inv_PCB_140115_låst.doc (383 kB)
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum