HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Svårigheter vid inventering av fog- och golvmassor

Enligt PCB-förordningen krävs att alla fog- och golvmassor ska inventeras – inga undantag finns för dolda massor.

Därför måste den som inventerar ta reda på var dolda fogmassor och golvmassor kan förekomma för att veta var det är meningsfullt att demontera lister, borra i golvbeläggning m m. För att bedöma var det kan finnas golvmassor med PCB kan historiska uppgifter om verksamheten 1956–1973 vara till hjälp.

Det är viktigt att fastighetsägaren och konsulten, eller annan kunnig person som fastighetsägaren anlitar, i förväg avtalar om vad som får demonteras eller förstöras för att man ska komma åt att ta prover. Om man misstänker att det kan finnas fog- eller golvmassa med PCB där man inte kommit åt att ta prover, så ska detta noga dokumenteras. Inventeringen är inte komplett om inte alla misstänkta fog- och golvmassor provtagits.

Inventering av dolda fog- och golvmassor kan i vissa fall medföra kostnader och tekniska konsekvenser som fastighetsägaren kan tycka är orimliga. I PCB-förordningen finns som nämnts inga möjligheter till undantag från inventering. Det bästa är att ta kontakt med Miljökontoret i kommunen och diskutera frågan.

Se bildexempel på var man kan hitta dolda fogmassor under rubriken Fogmassor > Bildexempel.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum