HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
A. Inventeringsprotokoll
B. Sammanställn inv
Åtgärdsplan
Anmälan sanering
C. Saneringsdok
D. Sammanställn sanering
Beställning annonsplats
Litteratur
C. Saneringsdokumentation

Blankett C är till för fastighetsägarens egen dokumentation av sanerad PCB.

Innehåller blankett C Saneringsdokumentation

Avser dokumentation av genomförd PCB-sanering av
C1  Fogmassor
C2  Isolerrutor
C3  Kondensatorer
C3  Golvmassor
 
Blankett för dokumentation av sanering: Blankett_C1_4 San_PCB_081009.doc (293 kB)
Här är samma blankett som låst wordformulär: Blankett_C1_4 San_PCB_081009_låst.doc (288 kB)
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum