HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Företag att anlita

Här hittar du företag som erbjuder tjänster med anknytning till PCB. 

Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare

Annonsera på sanerapcb.nu

Om ossMiljökonsultgruppen arbetar med information om PCB i byggnader, bland annat på denna webbplats.
Läs mer och hitta våra kontaktuppgifter.


Kommentar till bilden
Finns på denna sida.

          

Nytt om PCB


Läs senaste nyheterna nedan.
Läs fler 
Nyheter

2017-04-25
Ny kurs i PCB-inventering
Miljökonsultgruppen planerar att hålla en kurs i PCB-inventering de 23 maj i Stockholm. Förutsättningen är att vi får tillräckligt många deltagare.
Hämta inbjudan och anmälningsblankett.

2017-04-22
Branschrekommendationer på engelska
De branschrekommendationer för åtgärder vid PCB-sanering som togs fram av Riv & Saneringsentreprenörerna 2006 finns översatta till engelska. Ladda ner filen här.

2016-11-27
PCB-handboken är klar
Kanske kan fortfarande ca 10 – 30 % av saneringsarbetet återstå. Vi bedömer därför att det fortfarande finns behov av en handbok med samlad information om PCB i byggnader. Handboken kostar 300 kr + 6 % moms. 
Läs mer och se hur du beställer handboken.

2016-11-01
Uppdaterad lista från Planglasföreningen
En uppdaterad lista över isolerrutor med och utan PCB har publicerats på Planglasföreningens webbplats. Listan är daterad i mars 2016. Du hittar glaslistan här.

2016-08-26
Ännu finns PCB kvar
I hela landet kan 70 – 85 % av de aktuella fastigheterna (1956 – 1973) vara färdigsanerade. En grov uppskattning är att det kan finnas 20 till 50 ton PCB kvar. Det finns också ett mörkertal som är svårt att bedöma hur stort det kan vara. Läs den utredning som Per Lilliehorn och Gunilla Bernevi Rex gjort för Naturvårdsverket.

Vi uppmanar till fortsatt uppmärksamhet så att den PCB som finns kvar kan hanteras rätt!

Fastighetsägare:
Inventera om det inte är gjort! Förstörande provtagning kan krävas. Inför ombyggnad/rivning, undersök PCB-halter i angränsande material.

Konsulter:
Inför ombyggnad/rivning måste all PCB kunna hittas. Alla utrymmen måste vara tillgängliga, förstörande provtagning kan krävas och kanske bör prover tas på material som suttit intill PCB-haltig massa.

Miljökontor:
Redovisningen av inventeringen måste vara så tydlig att det framgår hur inventeringen genomförts samt resultatet. Annars bör kompletterande uppgifter kunna begäras, t ex i samband med anmälan om sanering.

Entreprenörer:
Hus byggda t o m 1973 kan innehålla PCB. Begär resultatet från materialinventeringen inklusive uppgifter om PCB. Var också uppmärksam under arbetet på att det kan finnas mer PCB i fogmassor eller golvmassor!

Läs mer om de råd vi ger!

                 

Bild från en av våra inventeringskurser 2013 På bilden är kursledarna Bengt Gustafsson, femte från vänster, och Gunilla Bernevi Rex, tredje från höger.
             

Hjälpmedel

Blanketter
Letar du efter blanketter och dokument om sanering?
Läs mer


AF-texter
Ta del av förslag till AF-texter för upphandling av PCB-sanering av fogmassor.
Läs mer

Fler hjälpmedel
Är du intresserad av fler hjälpmedel för ditt arbete med PCB-relaterade frågor?
Läs mer


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum