HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Företag att anlita

Här hittar du företag som erbjuder tjänster med anknytning till PCB. 

Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare

Annonsera på sanerapcb.nu

Om ossMiljökonsultgruppen arbetar med information om PCB i byggnader, bland annat på denna webbplats.
Läs mer och hitta våra kontaktuppgifter.


 

Kommentar till bilden
Finns på denna sida.

          

Nytt om PCB


Läs senaste nyheterna nedan.
Läs fler 
Nyheter


2020-12-09
Rapportera farligt avfall!
Nu finns krav på rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Detta gäller från 1 november 2020. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

2020-11-04
Resultat av enkät om PCB i färg
Det finns golvfärg med mer PCB än 50 mg/kg. 
Halter över 500 mg/kg har hittats i flera fall.
Med anledning av dessa provresultat vill vi från Miljökonsultgruppen rekommendera att man vid inventering tar prover även på golvfärg.
För kontaminerade material med PCB-halter över 500 mg/kg bör inte krav kunna ställas på sanering innan det är dags för åtgärder som berör dessa material. Förordningens krav gäller fog- och golvmassor. 
Läs mer.

2020-10-26
Fönsterkitt med både asbest och PCB
Fönsterkitt med asbest som sitter vid en isolerruta med PCB kan vara kontaminerat med PCB. En konsult har funnit att PCB-halter på 2000 mg/kg är vanliga.
Detta kräver i allmänhet först en asbestsanering av kittet, med alla de krav som ställs på asbestsanering. Kittet ska skickas till Fortum för förbränning i deras högtemperatur-ugn. Sedan hanteras rutorna som PCB-avfall på samma sätt som andra isolerrutor med PCB.
Läs mer om hur detta ska tas omhand
Läs mer om var du kan hitta fönsterkitt med asbest.

2020-10-06
Nya avfallsregler
Den 1 augusti började en ny avfallsförordning (2020:614) gälla i Sverige. Det har också införts nya bestämmelser om avfall i miljöbalken. Orsaken är de revideringar i avfallslagstiftningen som Europeiska unionens råd beslutade 2018 genom det så kallade avfallspaketet.

Avfallspaketet innebär nya krav på bygg- och rivningsavfall, bl a ska avfallet sorteras i åtminstone sex fraktioner. (Byggsektorn har i sina Resurs- och avfallsriktlinjer redan tidigare bestämt en basnivå för avfallssortering som en branschnorm. Se sid 23 och följande i dokumentet.)

För det farliga avfallet finns det nu nya regler om spårbarhet och rapportering till ett avfallsregister.
Läs mer i det omarbetade avsnittet om lagstiftning.

2020-05-28
Det finns PCB-handböcker kvar
Du kan fortfarande beställa vår PCB-handbok, Sanering av PCB i byggnader från Svensk Byggtjänst. Den behandlar hela processen vid sanering av fog- och golvmassor och beskriver kort även hur isolerrutor och elprodukter med PCB-kondensatorer ska hanteras.

2020-05-27
Inventering och sanering pågår fortfarande i landet
Vi har just fått in ett nytt konsultföretag i Malmö på vår lista. I Skåne län finns inventeringsarbete kvar att göra.
 
Det är också aktuellt att ta hand om PCB i samband med rivning och att på rätt sätt hantera isolerrutor med PCB-haltig förseglingsmassa då fönster ska bytas. Vi får också frågor om åtgärder för mark.

2019-11-27
Utredning om kemikalier, bl a klorparaffiner
En ny utredning om kemikalier har nyss presenterats, som förslår att gränsvärdena för alla kemikalier ska sänkas kraftigt. Läs SVTs nyhet.
SVT2 visade måndagen den 25 november i Vetenskapens värld programmet "Östersjön – hopp och hot", som också tar upp frågan om kemikalier i våra kroppar. (Se från minut 45 och framåt.) Se programmet här. (Till 23 maj 2020.) Läs mer och hitta fler intressanta länkar.

2019-09-24
Miljökonsultgruppen har ny postadress
Den nya adressen syns längst ner på sidan!
                       
2019-05-23
Rapport från NV om PCB
Miljökonsultgruppen har skrivit en rapport för Naturvårdsverket, Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar, som nu har publicerats på Naturvårdsverkets webbplats på svenska och engelska. Rapporten är en sammanfattande beskrivning av de svenska kunskaperna och erfarenheterna.
Gunilla Rex har sammanställt materialet i samråd med Bengt Gustafsson och Per Lilliehorn.
Läs mer och hämta rapporten.

2019-05-23
Komplettering om klorparaffiner
Det vi tidigare skrivit om klorparaffiner under rubriken Frågor och svar, Fråga 16, har kompletterats med uppgifter från Naturvårdsverket beträffande avfallshantering.
Läs mer.
                 

Bild från en av våra inventeringskurser 2013 På bilden är kursledarna Bengt Gustafsson, femte från vänster, och Gunilla Rex, tredje från höger.
             

Hjälpmedel

Blanketter
Letar du efter blanketter och dokument om sanering?
Läs mer


AF-texter
Ta del av förslag till AF-texter för upphandling av PCB-sanering av fogmassor.
Läs mer

Fler hjälpmedel
Är du intresserad av fler hjälpmedel för ditt arbete med PCB-relaterade frågor?
Läs mer


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum