HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
A-Sanering i Östergötland AB
Environ konsult & entreprenad AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Fönsteringenjören i Sverige AB
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Sverige AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab AB, flera orter
Sand & Vattenbläst AB
Saneringsspecialisterna Sverige AB
Sanmix AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
UAMS AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Industrimiljö VÄST ABIndustrimiljö VÄST AB
Herrövägen 9
656 71 SKATTKÄRR

Tel: 054-86 44 60
Fax: 054-86 43 60

Webplats:
www.industrimiljovast.se

Bengt Lindgren
Mobil: 070-331 44 60
E-post:
info@industrimiljovast.se

Utför inventering, provtagning och sanering av PCB samt återfogning.

Bedriver sanering inom industri, byggföretag, kommuner och landsting i hela mellansverige. Exempelvis asbestsanering, brandsanering, vacuumsugning,
slamsugning, högtrycksspolning, vattenbilning, cisternrengöring, oljesanering mm.

Innehar tillstånd för transport av farligt avfall.

Mer info på vår webbplats.

Välkommen!
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum