HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
BFB - Branschorganisationen för Byggnadsberedning
Fog- och Brandskyddsföretagen
Annonsera på sanerapcb.nu
Utbildare

Här finner du företag som utbildar i PCB-inventering eller PCB-sanering.

Företagen presenterar sig själva. Miljökonsultgruppen i Stockholm HB gör ingen bedömning av företagens kompetens eller kvaliteten på deras arbete.


Utbildning i PCB-inventering

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB


Utbildning i PCB-sanering

Följande företag/organisationer utbildar i PCB-sanering enligt riktlinjer som de kommit överens om hösten 2010. Läs mer om riktlinjerna för utbildning i sanering av fogmassor med PCB under rubriken Utbildning - PCB-sanering. 

Se även informationen på sidan Krav på sanerare under rubriken Upphandling.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum