HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
A-Sanering i Östergötland AB
Environ konsult & entreprenad AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Fönsteringenjören i Sverige AB
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Sverige AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab AB, flera orter
Sand & Vattenbläst AB
Saneringsspecialisterna Sverige AB
Sanmix AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
UAMS AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Saneringsspecialisterna Sverige ABSaneringsspecialisterna Sverige AB
Revingevägen 16
247 31 Södra Sandby

Webbplats: www.saneringsspecialisterna.se

Kontaktpersoner:

Igor Kecskés-Maconkai
Mobil: 0705-58 31 20
E-post: igor@saneringsspecialisterna.se

Hasan Tuzlic
Mobil: 0705-58 31 79
E-post: hasan@saneringsspecialisterna.se


Vi arbetar med:

-  PCB-inventering
-  Miljöinventering av byggnader
-  Projektledning rivning/sanering

-  PCB-sanering av fog- och golvmassor
-  Omhändertagande av PCB-haltiga isolerglasrutor
-  Asbestsanering
-  Brandsanering
-  Rivningsarbeten
-  Diamantborrning och sågning

PCB- och asbestsanering med kvalitetssäkring!

Vi bistår med: myndighetskontakter, information till verksamhet/användare,
transport-och avfallsdeklaration, sammanställning-och rapportering av utförd sanering.

Företaget innehar tillstånd till transport av avfall och farligt avfall.
Vårt arbetsområde är hela Skåne.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum