HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Carlsson & Stahre AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Fönsteringenjören i Sverige AB
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Recover, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
SBG i Stockholm AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Rivningsentreprenad Group Skandinavien ABRivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Virkesvägen 13
238 37  OXIE

Tel:040-19 18 00
Fax:040-19 18 45
Webbplats: www.rivningsentreprenad.se

Kontaktpersoner:

David Atlagic
Mobil: 0705-58 34 50
E-post: david@rivningsentreprenad.se

Igor Kecskés-Maconkai
Mobil: 0705-58 31 20
E-post; igor@rivningsentreprenad.se

Vi arbetar med:
-  PCB-inventering
-  PCB-sanering av fog- och golvmassor
-  Sanering av PCB-haltiga isolerglasrutor
-  Återfogning efter utförd PCB-sanering av mjukfogar
-  Asbestsanering
-  Brandsanering
-  Rivningsarbeten

PCB- och asbestsanering med kvalitetssäkring!

Vi bistår med: myndighetskontakter, information till verksamhet/användare,
transport-och avfallsdeklaration, sammanställning-och rapportering av utförd sanering.
Egna avfallscontainers.

Företaget innehar tillstånd till transport av avfall och farligt avfall.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum