HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Spridning av PCB
Branschrekommendation
Myndigheter & lagkrav
Andra PCB-projekt

Förutom projektet PCB i byggnader (1998- 2002) som beskrivs på denna webbplats har det genomförts ett antal projekt i landet. Från några studier och utvecklingsprojekt har det kommit rapporter som kan beställas av den som är intresserad respektive skrivas ut direkt från nätet.

Läs om "Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material".
Se också "Branschrekommendationer för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor.

Leta efter rapporter att ladda ner samt en litteraturlista på sidan Litteratur under rubriken Hjälpmedel.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum