HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Rivning
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Isolerrutor

Isolerrutor som monterats 1956–1973 (svenska rutor) eller till och med 1980 (importerade rutor) hanteras som farligt avfall med PCB vid rivning eller utbyte, om man inte kan visa att de är fria från PCB.

Enligt PCB-förordningen råder märkningsplikt för isolerrutor som innehåller eller misstänks innehålla PCB. Speciella etiketter finns att beställa för märkning, se avsnittet Inventering.

Isolerrutor med PCB ska alltid tas bort före rivning. Hela isolerrutorna som innehåller förseglingsmassa ska tas omhand som farligt avfall och skickas till Fortum Waste Solutions (f d SAKAB) för destruktion. Se avsnittet Demontering av isolerrutor.

Inför renovering/borttagning av isolerrutor måste man undersöka om rutorna är förseglade med en elastisk massa som kan innehålla PCB eller, för för lödda rutor, kontrollera om de har monterats med fönsterkitt med asbest. Det kan också finnas isolerrutor med PCB-massa som monterats med asbesthaltigt kitt, som då kan vara kontaminerat med PCB. Asbesthaltigt kitt måste saneras innan rutorna skickas till avfallsmottagande anläggning.
Läs mer om asbesthaltigt kitt som kontaminerats med PCB.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum