HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Eurofins Pegasuslab AB
Safe Control Materialteknik
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Eurofins Pegasuslab AB

Eurofins Pegasuslab AB
Box 97
751 03 Uppsala

Tel: 010-490 8100

Webbplats: www.eurofins.se

Kontaktpersoner: 

Region Syd:
Lars Lindqvist, larslindqvist@eurofins.se, 010-490 81 34

Region Väst:
Lars Lindqvist, larslindqvist@eurofins.se, 010-490 81 34

Region Mitt:
Ndumbe Öhman, NdumbeOehman@eurofins.se, 010-490 81 22

Region Norr:
Lars Isaksson, larsisaksson@eurofins.se, 0761-46 66 36

Eurofins Pegasuslab AB (Pegasus) är ett dotterbolag till Eurofins Environment Testing Sweden AB, som tillhör en av världens största laboratoriegrupper med över 25 000 anställda i 39 länder över hela världen. Pegasus är ett laboratorium som har inriktat sig på analyser med avseende på främst inomhusmiljö, både luft- och materialprover. Förutom för analys av PCB i fogmassor är Pegasus även ackrediterat för PCB i olja. Laboratoriet tillhandahåller även utrustning då det önskas. Pegasuslab ligger i Uppsala.

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum