HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Om listan Konsulter
Bjerking AB, flera orter
Breccia Konsult AB
Byggnadsmiljö Mellansverige AB
CA consultadministration ab, flera orter
Environ konsult & entreprenad AB
kodeda konsulter ab, flera orter
Sand & Vattenbläst AB
Saneringsspecialisterna Sverige AB
Structor Miljöteknik AB, flera orter
Tyréns AB, flera orter
Wescon Miljökonsult AB
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Saneringsspecialisterna Sverige AB
Saneringsspecialisterna Sverige AB

Revingevägen 16
247 31 Södra Sandby

Webbplats: www.saneringsspecialisterna.se

Kontaktpersoner:

Igor Kecskés-Maconkai
Mobil: 0705-58 31 20
E-post: igor@saneringsspecialisterna.se

Hasan Tuzlic
Mobil: 0705-58 31 79
E-post: hasan@saneringsspecialisterna.se


Vi arbetar med:

-  PCB-inventering
-  Miljöinventering av byggnader
-  Projektledning rivning/sanering

-  PCB-sanering av fog- och golvmassor
-  Omhändertagande av PCB-haltiga isolerglasrutor
-  Asbestsanering
-  Brandsanering
-  Rivningsarbeten
-  Diamantborrning och sågning

PCB- och asbestsanering med kvalitetssäkring!

Vi bistår med: myndighetskontakter, information till verksamhet/användare,
transport-och avfallsdeklaration, sammanställning och rapportering av utförd sanering.

Företaget innehar tillstånd till transport av avfall och farligt avfall.
Vårt arbetsområde är hela Skåne.


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum