HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
BFB - Branschorganisationen för Byggnadsberedning
SFR - Svenska Fogbranschens Riksförbund
Annonsera på sanerapcb.nu
Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR)
Svenska Fogbranschens Riksförbund
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp

Webbplats: www.sfr.nu

Kansliansvarig:
Johan Olofsson, tel 070-308 99 46
E-post: kansliet@sfr.nu

SFR arrangerar regelbundet kurser i PCB-sanering. Utbildningen omfattar två dagar. Kursen arrangeras när det finns ett tillräckligt deltagarunderlag. Vi tar även emot kursdeltagare som inte är medlemmar i SFR.

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha god kunskap om PCB i byggnader både teoretiskt och praktiskt. De ska känna till varför PCB ska saneras bort, hur en inventering genomförs, de viktigaste lagkraven i miljöbalken med förordningar och arbetsmiljölagstiftningen, lämplig teknik och verktyg för sanering, skyddsåtgärder, kvalitetssäkring och dokumentation av fogsanering.

Om du är intresserad av kursen bör du ta kontakt med SFR:s kansli och anmäla ditt intresse för kommande kurser. Då får du besked om när nästa kurs är planlagd. Du kan också gå in på www.sfr.nu och klicka på PCB-sanering i den orange spalten till vänster så kommer du till all information om nästkommande kurs och hittar även anmälningsblankett.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum