HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
30 oktober 2009
Samarbete med Danmark
IGAS - "Intressegruppen for Gasanalyse" i Danmark ordnade den 27 oktober ett temamöte "PCB i danske bygninger - Hvor stort er problemet. Hvad gör vi?". Syftet med mötet var att förmedla kunskaper och erfarenheter beträffande PCB. Hur hanteras PCB-frågan av myndigheterna? Hur gör man PCB-inventering? Hur gör man PCB-analyser?

PCB-problemet börjar nu på allvar att aktualiseras i Danmark. I Danmark fokuserar man främst på PCB i innemiljön. Miljökonsultgruppen var inbjuden att berätta om de svenska erfarenheterna. Här hittar du Per Lilliehorns föredrag!
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum