HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
30 oktober 2009
Samarbete med Danmark
IGAS - "Intressegruppen for Gasanalyse" i Danmark ordnade den 27 oktober ett temamöte "PCB i danske bygninger - Hvor stort er problemet. Hvad gör vi?". Syftet med mötet var att förmedla kunskaper och erfarenheter beträffande PCB. Hur hanteras PCB-frågan av myndigheterna? Hur gör man PCB-inventering? Hur gör man PCB-analyser?

PCB-problemet börjar nu på allvar att aktualiseras i Danmark. I Danmark fokuserar man främst på PCB i innemiljön. Miljökonsultgruppen var inbjuden att berätta om de svenska erfarenheterna. Här hittar du Per Lilliehorns föredrag!
Nyheter
24 november 2010
PCB i mark - hur gör vi?
9 november 2010
Riktlinjer för saneringsutbildning
11 oktober 2010
NVs kommentarer till ändringarna i förordningen
27 september 2010
Utbildning i PCB-sanering
16 augusti 2010
Nya slutdatum för PCB-sanering
15 juli 2010
Hur långt har saneringen av PCB kommit?
25 maj 2010
Internationell workshop om miljögiftet PCB
27 januari 2010
Intressant dansk rapport om PCB i en- och tvåfamiljshus
18 december 2009
Frågor och svar
26 november 2009
Reviderade blanketter B och D
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum