HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
21 januari 2022
Var observant då gamla aluminiumprofiler rivs ut
Gammal PCB-massa kan finnas kvar på aluminiumprofiler där en fogmassa med PCB tidigare har sanerats. Vid sanering av t ex fönster med aluminiumprofiler kan det vara svårt att komma åt och ta bort all fogmassa.

Då dessa fönster eller glaspartier senare ska tas bort måste man därför uppmärksamma att PCB-haltig massa kan finnas kvar på profilen där man inte kommit åt att sanera.

Kommentarer till bilden.

Ett fönster med aluminiumprofiler har tagits bort. Runt fönstret har det tidigare varit fogat med PCB-haltig massa som har sanerats. På bilden ser man den sida på aluminiumprofilen som suttit vid fogmassan.  Överst på profilen ser man hur den som sanerat har slipat det som han kommit åt. Den grå massan vid pilen är gammal fogmassa med PCB.
Har du frågor kan du kontakta Rolf Östlund.


Nyheter
24 oktober 2017
PCB-handboken
21 september 2017
Avfallet ska till Fortum
22 april 2017
Branshrekommendationer på engelska
27 november 2016
PCB-handboken är klar
1 november 2016
Uppdaterad glaslista från Planglasföreningen
26 augusti 2016
Ännu finns PCB kvar
8 juni 2016
Hur långt har saneringen kommit i landet?
18 februari 2016
Om man inte sanerar PCB i tid - vad händer?
29 oktober 2015
Fråga om PCB i fogmassa runt fönster i villa
8 oktober 2015
PCB-halt i utbytt fogmassa
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum