HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
21 januari 2022
Var observant då gamla aluminiumprofiler rivs ut
Gammal PCB-massa kan finnas kvar på aluminiumprofiler där en fogmassa med PCB tidigare har sanerats. Vid sanering av t ex fönster med aluminiumprofiler kan det vara svårt att komma åt och ta bort all fogmassa.

Då dessa fönster eller glaspartier senare ska tas bort måste man därför uppmärksamma att PCB-haltig massa kan finnas kvar på profilen där man inte kommit åt att sanera.

Kommentarer till bilden.

Ett fönster med aluminiumprofiler har tagits bort. Runt fönstret har det tidigare varit fogat med PCB-haltig massa som har sanerats. På bilden ser man den sida på aluminiumprofilen som suttit vid fogmassan.  Överst på profilen ser man hur den som sanerat har slipat det som han kommit åt. Den grå massan vid pilen är gammal fogmassa med PCB.
Har du frågor kan du kontakta Rolf Östlund.


Nyheter
17 juni 2022
Inventeringskurs i Göteborg 1 september
12 maj 2022
Intresserad av kurs om PCB?
9 februari 2022
Klorparaffiner kan finnas i fogmassor
29 januari 2022
Ny miljösanktionsavgift för farligt avfall
21 januari 2022
Var observant då gamla aluminiumprofiler rivs ut
9 december 2020
Rapportera farligt avfall!
4 november 2020
Resultat av enkät om PCB i färg
26 oktober 2020
Fönsterkitt med asbest och PCB
6 oktober 2020
Nya avfallsregler
28 maj 2020
Det finns PCB-handböcker kvar
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum