HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
25 maj 2010
Internationell workshop om miljögiftet PCB
Framstående forskare och representanter för myndigheter i Europa, Nordamerika och Asien kommer till Visby den 30 maj–2 juni 2010 för att diskutera de senaste rönen om miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler).

Vilka är källorna till PCB idag? Vilken betydelse för den totala effekten av PCB har de PCB-er som inte liknar dioxiner i sin verkan? Hur har det gått med saneringen av byggnader och förorenade områden? Det är exempel på frågor som tas upp under Visbymötet.

Per Lilliehorn medverkar från Miljökonsultgruppen i Stockholm.

Läs Naturvårdsverkets pressinformation och hämta länk till info på Naturvårdsverkets webbplats:

100525_Pressinbjudan_PCB_workshop.pdf (20 kB)
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum