HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
21 november 2017
Asbest i gammalt fönsterkitt
Den som inventerar och söker fogmassa med PCB kan också hitta fönsterkitt som måste saneras. Där finns inte PCB men det kan innehålla asbest. Regeln är att där fönster kan antas vara kittade före 1982 ska asbestprov tas innan arbete utförs på fönstret. Fastställs det att asbest finns i fönsterkittet ska ett behörigt saneringsföretag ta hand om rensningen av fönsterkitt. Därefter kan fönstret renoveras eller, om det är en isolerruta som misstänks innehålla PCB, ska det demonteras och hantera som PCB-avfall. Läs mer i broschyren Demontering och hantering av isolerrutor med PCB.
Läs om fönsterkitt på
Glasbranschföreningens webbplats, där du också hittar länkar till mer info.

Observera att isolerrutor som är lödda inte är förseglade med PCB-haltig elastisk fogmassa men är monterade med ett kitt som kan innehålla asbest! Detta måste kontrolleras inför renovering/rivning genom att kittet som rutan monterats i friläggs och provtas för att analyseras avseende asbest. Kitt med asbest måste saneras bort innan en isolerruta skickas som avfall till en mottagningsanläggning.

Skilj på hur en isolerruta är förseglad respektive monterad!

Lödda isolerrutor är förseglade med en distanslist av bly och standardmetoden fram till mitten/slutet av 60-talet var att montera glaset i bågen/karmen med fönsterkitt. I slutet av 60-talet övergick man till billigare sättet att försegla glasen, nämligen med organisk gummiförsegling (polysulfid), som ju kan innehålla PCB.

Dessa isolerrutor kan vara monterade med fylld fals av kitt eller fogmassa (som också kan innehålla PCB) eller monterade enligt MTK, d v s med luftad/dränerad fals. Se vidare punkt 3 i ovan nämnda broschyr om isolerrutor med PCB.
Nyheter
24 oktober 2017
PCB-handboken
21 september 2017
Avfallet ska till Fortum
22 april 2017
Branshrekommendationer på engelska
27 november 2016
PCB-handboken är klar
1 november 2016
Uppdaterad glaslista från Planglasföreningen
26 augusti 2016
Ännu finns PCB kvar
8 juni 2016
Hur långt har saneringen kommit i landet?
12 april 2016
Saneringskurs i maj
18 februari 2016
Om man inte sanerar PCB i tid - vad händer?
4 november 2015
Saneringskurs för miljöinspektörer och konsulter
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49, lgh 1202 • 167 40 Bromma • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum