HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
7 mars 2012
Handläggarstöd för miljökontor
Miljösamverkan Skåne har utarbetat en ny version av sitt Handläggarstöd om PCB för kommunerna inom länet, senaste revidering februari 2012. Materialet ska ge inspektörer vägledning och öka samsyn vid tolkning av PCB-förordningen. I stödet anges att Miljösamverkans arbetsgrupp har gett förslag till tolkning men att inspektören i varje enskilt fall måste göra en bedömning. Direktlänk till dokumentet.

Arbetsgången och alla dokument som tagits fram för att vara ett stöd i handläggningen av inventerings- och saneringsärenden finns på Miljösamverkans webbplats.  

Handläggarstödet innehåller mycket information som är användbar för miljökontoren.
När det gäller t ex provtagning av mark har Miljökonsultgruppen skrivit om detta på sidorna PCB i mark och Markåtgärder.
Kommentarer till bilagor till Handläggarstödet:
-  På inventeringsblanketterna finns rader för fogmassor att fylla i för PCB <50 mg/kg. Fogmassa med PCB-halt under 50 mg/kg är inte farligt avfall och räknas alltså inte som PCB-haltig.
-  Skrivelse om föreläggande innehåller detaljerade uppgifter om saneringsmetod under rubriken Ärendebeskrivning. Miljökonsultgruppen anser att det bör vara tillräckligt att hänvisa till "metod enligt handledningen Sanera PCB-haltiga fogar, från Svenska Fogbranschens Riksförbund ".
Nyheter
8 oktober 2015
PCB-halt i utbytt fogmassa
13 maj 2015
Om utbildning i PCB-sanering
9 februari 2015
Rapporten PCB i fogmassor
9 januari 2015
Ett och ett halvt år kvar för sanering
5 februari 2014
Förslag till AF-texter enligt AMA AF 12
10 oktober 2013
Glasbroschyren uppdaterad
1 mars 2013
Inventering av utbytta golvmassor
7 mars 2012
Handläggarstöd för miljökontor
9 december 2011
Aktuellt om lagstiftning
24 oktober 2011
Hur saneras fogmassa vid asbestskivor?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum