HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Bygg & Miljöteknik AB
Byggtema Tätningsmetoder
Carlsson & Stahre AB
Corvara Skadeservice, flera orter
DemCom Demolition AB
Dipart Entreprenad AB
Eskilstuna Byggfog AB
Fogentreprenören i Vintrie AB
AB Fogspecialisten
Hälsinge Isolering AB
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Mellansvensk Industrisanering AB, flera orter
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Relita, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Roos Alltjänst AB
Sand & Vattenbläst AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Testab Fog & Sanering AB
UFS Upplands Företagsservice AB
Uppsala Fog AB
Wasa Skadeservice AB
Wisab Bygg AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Wisab Bygg AB
Wisab Bygg AB
Box 1316
621 24 Visby

Besöksadress:
Terra Novavägen 15

Tel: 0498-21 21 50
Fax: 0498-24 86 06

Webbplats: www.wisab.se 

Kontaktperson:

Stefan Melander
Tel direkt: 0498-21 26 27
Mobil: 070-326 53 03
E-post: stefan.melander@wisab.se

Wisab är ett av Gotlands största byggföretag

Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier och har genomgått deras Povelutbildning (Processorienterad verksamhetsledning). Vi blev ISO 9001:2008 certifierade i augusti 2013.

Vi är ett modernt gotländskt företag vars fokus ligger på nyproduktion av främst bostäder men har även verksamhet inom ROT. Wisab är ett företag som borgar för kvalitet, trygghet och effektivitet.

Vårt mål är:
Med kvalitativa och miljöanpassade bostäder vill vi skapa trivsamma hus att bo och verka i.
 
Vi satsar på miljön:
Genom att vi har kontroll över hela byggprocessen kan vi styra miljöpåverkan från grunden till färdig byggnad. Vårt kvalitets- och miljöarbete har gjort att vi har stor kunskap av att bygga energisnåla bostäder. Vi satsar på framtiden. Vi har därför sett till att fem av våra anställda gått Riv- och Saneringsentreprenörernas utbildning i PCB Sanering våren 2013.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum