HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Carlsson & Stahre AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Recover, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Svensk Kvalitetssanering AB, Malmö
Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro
Svensk Kvalitetssanering AB, Stockholm
Testab Fog & Sanering AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Svensk Kvalitetssanering AB, ÖrebroSvensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Tel: 019-323132
Fax: 019-323132

www.kvalitetssanering.se

Kontaktpersoner:

Jonny Eklund
Mobil: 0706-121270
E-post: jonny.eklund@kvalitetssanering.se

Peter Örnberg
Mobil: 0705-746060
E-post: peter.ornberg@kvalitetssanering.se

Svensk Kvalitetssanering AB utför inventering, sanering, projektering och besiktningar av PCB-haltiga fog- och golvmassor, isolerglas och kondensatorer.

Milljöinventering, marksanering, asbestsanering, avfuktning, plåt-, bygg- och monteringsentreprenader samt invändiga rivningar. Vid allt arbete sätts miljö, kvalitet och kunden i fokus. Vi agerar över hela Sverige och har stor erfarenhet av saneringar och hantering av farligt avfall med många namnkunniga referenser.

Vi har sanerare som är utbildade i sanering enligt metod i handledning från SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund), Sanera PCB-haltiga fogar.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum