HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
1 mars 2006
Branschrekommendation för skyddsåtgärder
En studie har genomförts av de luftföroreningar som uppstår vid sanering av fogmassor med PCB och vilka skyddsåtgärder som behövs.

Branschrekommendation för skyddsåtgärder

Använd alltid fläktassisterad mask med gas- och partikelfilter!
  • Använd rakslip med slipstift i innerhörn och inomhus!
  • Rengör dammsugarens filter ofta!
  • Släpp ut dammsugarens avluft så att den inte förorenar någons andningszon!
Detta är några av rekommendationerna från det projekt som Riv- och Saneringsentreprenörerna har genomfört för att få fram mer kunskap om sanering av fogmassor med PCB och för att komma fram till ett branschgemensamt sätt att arbeta.

Studien har fokuserat på föroreningar som sprids till luften vid fogsane¬ring, lämpliga verktyg för bearbetning, och funktionen hos dammsugare och andningsskydd.

Läs mer under rubriken Sanering/Skyddsåtgärder.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum