HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
16 juni 2023
Är du fastighetsägare och ska inventera PCB? - Kom till vår inventeringskurs i september 2023
Miljökonsultgruppen planerar en inventeringskurs i slutet av september att hållas i Stockholm eller ev i Malmö. Kursen är en halv dag och kostar 3 000 kr per person plus moms. Kursen omfattar följande avsnitt:
  • Vad är PCB, egenskaper, användning. Miljö-och hälsoeffekter
  • Förordningen om PCB, krav och tolkning, fastighetsägarens ansvar
  • Var finns PCB i byggnader? Inventering av PCB, labbrapporter, dokumentation av
    inventeringsresultatet
  • Praktiskt om inventering av PCB, planering, genomförande, svårigheter, bildexempel
  • Kort info om sanering av fogmassor och miljökontorets tillsyn
Deltagarna får kursintyg efter genomgången kurs.
Om du är intresserad, kontakta Gunilla Rex, 070-432 39 70.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum