HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Carlsson & Stahre AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Fönsteringenjören i Sverige AB
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Recover, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
SBG i Stockholm AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Svensk Kvalitetssanering AB, Malmö
Svensk Kvalitetssanering AB, Örebro
Svensk Kvalitetssanering AB, Stockholm
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Svensk Kvalitetssanering har kontor på följande orter

Malmö
Örebro
Stockholm

Svensk Kvalitetssanering AB utför inventering, sanering, projektering och besiktningar av PCB-haltiga fog- och golvmassor, isolerglas och kondensatorer.

Miljöinventering, marksanering, asbestsanering, avfuktning, plåt-, bygg- och monteringsentreprenader samt invändiga rivningar. Vid allt arbete sätts miljö, kvalitet och kunden i fokus. Vi agerar över hela Sverige och har stor erfarenhet av saneringar och hantering av farligt avfall med många namnkunniga referenser.

Vi har sanerare som är utbildade i sanering enligt metod i handledning från SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund), Sanera PCB-haltiga fogar.

www.kvalitetssanering.se 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum