HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Carlsson & Stahre AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Fönsteringenjören i Sverige AB
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Recover, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
SBG i Stockholm AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Carlsson & Stahre AB

Carlsson & Stahre AB
Lokstallet, Herrgården 1
749 41 ENKÖPING

Tel: 0171-275 86
Webbplats: www.carlsson-stahre.se

Kontaktperson:

Urban Carlsson
Direktnummer: 0171-275 86
E-post: info@carlsson-stahre.se


Vi startade i Enköping 1990 och är ett dotterbolag till Stahrebolaget Eskilstuna.
Vi utför det mesta inom sanering, t ex brand, vatten, olja. Vi har bland annat personal som är utbildad i PCB- och asbest-inventering och sanering.
Våra kunder är huvudsakligen: försäkringsbolag, kommuner, industrin och fastighetsbolag.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum