HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Om listan Konsulter
Bjerking AB, flera orter
Breccia Konsult AB
ByggMiljöGruppen
Byggnadsmiljö Mellansverige AB
CA consultadministration ab, flera orter
Funcke Fogkonsult
Hilding Sjölund Miljökonsult AB
kodeda konsulter ab, flera orter
Sand & Vattenbläst AB
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Structor Miljöteknik AB, flera orter
Svensk Kvalitetssanering AB
SWE Skadeteknikgruppen AB
Tyréns AB, flera orter
Wescon Miljökonsult AB
WSP Environmental, Byggnadsfysik Flera orter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Hilding Sjölund Miljökonsult AB

Hilding Sjölund Miljökonsult AB
Sätrahöjden 41 E
806 36 Gävle 

Tel: 070-312 93 25
Webbplats: www.hsmiljo.se

Kontaktperson:
Hilding Sjölund
Tel direkt: 070 – 312 93 25
E-post: hilding@hsmiljo.se

Företaget utför konsultuppdrag, i huvudsak olika utredningar och undersökningar kopplade till miljöbalken. Företaget tillhandahåller även ytterligare kompetens genom arbete i ett sedan lång tid upparbetat nätverk.
Vi utför:
• PCB-inventering och åtgärdsplan
• Uppföljning efter sanering
• Redovisning till myndigheter

Till Hilding Sjölund Miljökonsults webbplats.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum