HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Om listan Konsulter
Bjerking AB, flera orter
ByggMiljöGruppen
Byggnadsmiljö Mellansverige AB
CA consultadministration ab, flera orter
CondoConsult AB
Corvara Industri- och skadeservice AB, flera orter
Dala Miljö- & Anläggningsteknik AB
Funcke Fogkonsult
Hifab AB
Hilding Sjölund Miljökonsult AB
Hälsinge Isolering AB
kodeda konsulter ab, flera orter
Löfberg Bygg- & Miljökonsult AB
Miljöinvent AB
M-Tox AB
prime project ab, flera kontor
Projektengagemang
Ramböll Sverige AB, flera orter
Rune Strömberg Konsult AB
Sand & Vattenbläst AB
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Structor Miljöteknik AB, flera orter
Structor Miljö Väst AB
Svensk Kvalitetssanering AB
SWE Skadeteknikgruppen AB
Tengbom AB
Tyréns AB, flera orter
WSP Environmental, Byggnadsfysik Stockholm
ÅF-Infrastructure AB, flera orter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Structor Miljö Väst ABStructor Miljö Väst AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg

Kontaktpersoner:

Åsa Holmberg
0706-93 29 75
asa.holmberg@structor.se

Lena Bergdén
0706-93 63 40
lena.bergden@structor.se

Webbplats: www.structor.se

Structor arbetar framförallt mot bygg och fastighetsbranschen. Vi utför bland annat uppdrag inom följande tjänsteområden:
- Miljöinventeringar/Rivningsplaner
- Miljöledning i byggnadsprojekt
- Förorenade områden
- Avfall
- Tillståndsprövning och MKB
- Due Diligence

Vi vill skapa mervärden för våra kunder genom att leverera beslutsunderlag som alltid är grundliga och vetenskapligt förankrade. Vår filosofi är att kundens miljöproblem ska lösas och inte bara beskrivas. Vi kan analysera och strukturera komplexa miljöproblem och ge konkreta råd som kan omsättas i praktiken. Vårt måtto är att leda den tekniska utvecklingen inom våra tjänsteområden - inte följa den.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum