HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
19 februari 2008
Info om PCB på Naturvårdsverkets webbplats
Vi vill hänvisa till den ganska omfattande information som finns på Naturvårdsverkets webbplats under rubriken Produkter och avfall > PCB i byggnader och produkter.


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum