HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Om listan Konsulter
Bjerking AB, flera orter
ByggMiljöGruppen
Byggnadsmiljö Mellansverige AB
CA consultadministration ab, flera orter
CondoConsult AB
Corvara Skadeservice AB, flera orter
Dala Miljö- & Anläggningsteknik AB
Funcke Fogkonsult
Hifab AB
Hilding Sjölund Miljökonsult AB
Hälsinge Isolering AB
kodeda konsulter ab, flera orter
Miljöinvent AB
Projektengagemang
Rune Strömberg Konsult AB
Sand & Vattenbläst AB
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Structor Miljöteknik AB, flera orter
Svensk Kvalitetssanering AB
SWE Skadeteknikgruppen AB
Tyréns AB, flera orter
Wescon Miljökonsult AB
WSP Environmental, Byggnadsfysik Stockholm
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Hifab ABOm Hifab, se nedan!

Hifab AB, Huvudkontor
Sveavägen 167
Box 19090
104 32 STOCKHOLM

Tel 010-476 60 00
webbplats: www.hifab.se

Hifab är organiserat i fyra marknadsområden och våra kontaktpersoner är:

Marknadsområde Stockholm International
Marknadsområdeschef Henrik Forsberg, henrik.forsberg@hifab.se , tel 010-476 68 66

Marknadsområde Syd
Marknadsområdeschef Kristian Henninge, kristian.henninge@hifab.se , tel 010-476 67 19

Marknadsområde  Mitt
Marknadsområdeschef Thomas Åström, thomas.astrom@hifab.se ,  tel 010-476 61 96

Marknadsområde Norr
Marknadsområdeschef Thomas Åström, thomas.astrom@hifab.se , 010-476 61 96

Hifab tillhandahåller tjänster från provtagning av PCB till upphandling och kontroll av saneringsgenomförandet.

Hifab är Sveriges ledande projektledningsföretag och nyckeln till vår framgång är människorna som jobbar här. Vi bygger en hållbar framtid både här i Sverige och långt utanför landets gränser. Ett ansvar som kräver mod, samverkan, idérikedom och kompetens. Allt det besitter våra konsulter. Och det syns i våra projekt. Vi har över 65 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och dess sektorer.

Över hela landet ger vi projektledning och rådgivning inom hus & industri, transport & infrastruktur, miljö & energi samt processteknik. Alltid med ett fokus på hållbarhet. Hifabs internationella engagemang inom utvecklingsprojekt spänner över ett 20-tal länder och idag är vi totalt ca 420 drivna medarbetare.

Hifab är en ledande aktör inom bland annat undersökningar av förorenad mark och energiutredningar.

Inom miljöteknik inryms också spetskompetens vad gäller byggfukt, radon/inomhusmiljö, materialinventering, sanerings- och rivningsledning och miljöstyrning i byggprocessen inkl.materialval.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum