HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Om listan Laboratorier
ALS Scandinavia AB
Eurofins Pegasuslab AB
PP Polymer AB
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
PP Polymer AB


PP Polymer AB
Box 191
162 12 VÄLLINGBY
Besöksadress: Krossgatan 15

Tel: 08-44 55 300
Fax: 08-44 55 309
Webbplats:
www.pppolymer.se

Kontaktperson: Ann-Christin Paul
E-post: info
@pppolymer.se

Vi utför PCB-analyser i material, fogmassor, betong och även i jord. Du får reda på med 100% säkerhet om det innehåller PCB halter eller inte, ända ned till under 500ppm.

Vi detekterar på 169 olika PCB-kongener i vår förfinade analysmetod till skillnad från den vanligast förekommande metoden som endast detekterar på 7 PCB-kongener och med mätosäkerhet på ibland upp till 30%.

Sedan 1985 har vi utfört analyser åt företag. Vi analyserar inomhusluftens kvalitet. Vi är miljödiplomerade och certifierade enligt Investor in People.

         

Vi utför alla analyser i eget laboratorium med vår egen personal. Vi finns i Stockholm. Normal analystid är 8 arbetsdagar från det att provet ankommit till laboratoriet.
 
Vi tycker om personlig service och bygger vårt företag på kunskap.
Besök gärna vår hemsida och läs mer under ”Byggmiljöanalyser”
www.pppolymer.se, där du finner alla våra analyser såsom Aldehyd, Aminer, Ammoniak, Asbest, Dammanalyser, Emissionsanalyser, Kemisk analys, Materialanalyser, Mjölning, MVOC, PAH, PCB, VOC mfl beroende på problemställningen.

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum